Valencià / Español  ·  TEL. 961 851 057 · EMAIL yocris@yocris.es
Valencià / Español  · 

Etapes

Segon Cicle Ed. Infantil


Atenció a pares i mares


3º Ed. INFANTIL: Vanessa Campos Humanes, dimarts de 13:00 a 13:30 hores.

4º Ed. INFANTIL: Marieli Bonet Ferrándiz, dilluns de 13:00 a 13:30 hores i divendres de 15:00 a 15:30 hores.

5º Ed. INFANTIL: Mª. Carmen Parra Fernández, dilluns de 13:00 a 13:30 hores i divendres de 15:00 a 15:30 hores.

Matilde de Benito Mesejo, cita previa


Mireia Hernández Romeu, cita previa

 

Amparo Vercher Catalá, cita previa

 

Sandra Berezo Córcoles, cita previa

 

Coordinadora Ed. Infantil: Amparo vercher Catalá

AVALUACIONS

1ª AVALUACIÓ: 17 de desembre

2ª AVALUACIÓ: 15 de març

3ª AVALUACIÓ I FINAL: 20 de juny