Valencià / Español  ·  TEL. 961 851 057 · EMAIL yocris@yocris.es
Valencià / Español  · 

Etapes

Educació Primària


Atenció a pares i mares

Tutors de 1º a 6º: divendres de 13:00 a 14:00

1º Ed. PRIMÀRIA: Adela Esteve Sanz

2º Ed. PRIMÀRIA: Mª José Cuellar García

3º Ed. PRIMÀRIA: Sandra berezo Córcoles

4º Ed. PRIMÀRIA: Ana María González Soriano

5º Ed. PRIMÀRIA: José Vicente Moreno Marco

6º Ed. PRIMÀRIA: Ester Dasí AlarcónEmpar Montalt Resurrección: divendres de 13:00 a 14:00 hores.

Coordinadora Ed. Primària: Sandra Berezo Córcoles

AVALUACIONS

1ª AVALUACIÓ: 5 de desembre

2ª AVALUACIÓ: 16 de març

3ª AVALUACIÓ I FINAL: 19 de juny