Valencià / Español  ·  TEL. 961 851 057 · EMAIL yocris@yocris.es
Valencià / Español  · 

Publicacions

Conreant emocions 2. Educació emocional de 8 a 12 anys


Aquest llibre, constitueix una nova fita en la labor desenvolupada durant els últims anys des del CEFIRE d'Elda en matèria de programes de convivència i educació emocional. Els assessors Agustín Caruana i Nieves Gomis han coordinat a un equip de més de vint docents que aporta un conjunt de dinàmiques passades pel tamís de la seua experimentació en l'aula i el posterior debat en grup. Es tracta així d'oferir al professorat un programa contextualitzat i coherent amb la recerca més actual des dels àmbits neurocientífic i educatiu.

Consta de diverses parts clarament diferenciades: la primera estableix un marc teòric general i conceptual; a continuació, es proporciona un programa d'educació emocional pròpiament aquest compost per activitats agrupades en diferents mòduls competencials; com a novetat s'inclou un apartat d'activitats d'educació emocional basades en contes; segueix una secció d'amb dos rigorosos articles de recerca que inclouen els resultats de sengles estudis sobre violència escolar, bullying i cyberbullyng en Educació Primària; finalment, el llibre s'enriqueix amb dos nous articles de revisió, un sobre neurodesarrollo i un altre sobre les emocions en la lliteratura infantil.


Arxius: