Valencià / Español  ·  TEL. 961 851 057 · EMAIL yocris@yocris.es
Valencià / Español  · 

ADMISSIÓ 2019-2020

BAREMACIÓ


PER CADA GERMÀ/GERMANA MATRICULAT/MATRICULADA EN EL CENTRE 15 PUNTS
PARE/MARE TREBALLADOR/A DEL CENTRE 5 PUNTS
ÀREA D´INFLUÈNCIA (ALMÀSSERA) 10 PUNTS
ÀREES LIMÍTROFES (RESTA DE POBLACIONS) 5 PUNTS
RENDA FAMILIAR 2 PUNTS
BENEFICIARIS RENDA VALENCIANA INCLUSIÓ (RVI) 3 PUNTS
FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL 3 PUNTS
FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL 5 PUNTS
DISCAPACITAT ALUMNE/A (entre el 33% i el 64%) 4 PUNTS
DISCAPACITAT ALUMNE/A (igual o superior al 65%) 7 PUNTS
DISCAPACITAT PARES/MARES/GERMANS/GERMANES (entre el 33% i el 64%) 3 PUNTS
DISCAPACITAT PARES/MARES/GERMANS/GERMANES (igual o superior al 65%) 5 PUNTS
FAMÍLIA MONOPARENTAL GENERAL 3 PUNTS
FAMÍLIA MONOPARENTAL ESPECIAL 5 PUNTS